FANDOM


โลซก (อังกฤษ: Lu Su; จีนตัวย่อ: 鲁肃; จีนตัวเต็ม: 魯肅) เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เสนาธิการของง่อก๊ก มีชื่อรองว่า จื้อจิง (จีน: 子敬 ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อซุนกวนส่งตัวไปเกงจิ๋วเพื่อคาราวะศพเล่าเปียวที่เพิ่งเสียชีวิตไม่นาน ขณะนั้นเล่าปี่กำลังลำบากเนื่องจากหาเมืองอาศัยไม่ได้ เพราะถูกรุกรานอย่างหนักจากโจโฉ ขงเบ้งจึงว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะได้ความช่วยเหลือจากซุนกวน โดยจะชักชวนซุนกวนให้ร่วมรบกับโจโฉ อันเป็นที่มาของศึกเซ็กเพ็กอันลือลั่น

 ค่า Stat เริ่มต้นของตัวละคร Edit

สังกัด ประเภท

HP

ATK MATK เสริม DEF SPD
ง่อก๊ก ทหารธนู 290 45 400 181 20 209

Skill ของตัวละคร Edit

Icon Skill Name Target CD Skill Rank Detail
Skill_673.png วายุคำราม ทั้งหมด ไม่มี S โจมตี 48% ของ Magic Damage มีโอกาส 25% ที่จะลด Def และ Acc ของศัตรู 15% นาน 2 รอบ
Skill_656.png พายุ กากบาท 3 S โจมตี 84% ของ Magic Damage
Skill_009.png ลูกไฟเพลิง เดี่ยว 2 A โจมตี 98% ของ Magic Damage และมีโอกาส 35% ที่ศัตรูจะติดสถานะ Stun
Skill_620.png กลยุทธ์ แนวนอน 3 A เพิ่ม Magic Damage 15% นาน 2 รอบ
Skill_210.png พายุทราย กากบาท 3 S โจมตี 62% ของ Magic Damage มีโอกาส 40% ที่จะลด Acc ศัตรู 25% นาน 3 รอบ